برای شروع کار آماده اید؟

ثبت نام برای دریافت آخرین اخبار

ماموریت ما

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

صرفه جویی در وقت

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم.

سفارشی سازی آسان

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم.

واکنشگرا

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم.

ارزش های ما را ببینید

درباره ما بیشتر بدانید

پخش ویدیو

پاسخ های مورد نیاز خود را در اینجا پیدا کنید

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

یک سازمان دیجیتال که بر رشد نام تجاری شما تمرکز دارد

ما در حال کمک به استارتاپ های بسیار جذاب هستیم

 • فقط یک ویژگی
 • فقط یک ویژگی
 • فقط یک ویژگی
 • فقط یک ویژگی
 • فقط یک ویژگی

برنامه های ما

قیمت گذاری ساده، محصولات بزرگ

قالب تکی

59000 تومان

/ سال

 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما

توسعه دهنده

99000 تومان

/ سال

 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما

مادام العمر

259000 تومان

/ سال

 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما
 • نوشتن ویژگی مورد نظر شما

تیم ما

کارکنان ما را بشناسید

بیل جیسون

طراح

بیل جیسون

طراح

بیل جیسون

طراح

ثبت نام کنید و تخفیف بگیرید

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و تخفیف های بی نظیری را دریافت کنید.

نظرات مشتریان ما

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.
جان دو
طراح
ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.
جان دو
طراح