پشتیبانی

هر سایتی نیازمند نگهداری و پشتیبانی قوی است تا از هر نظر محفوظ بماند. فرض کنید شخصی باید هر روز سایت را بروز نگه دارد، محتوا جدید داخل آن بگذارد، ابزارهای آن را بررسی کند، افزونه های حرفه ای برای آن نصب کند، امنیت آن را در نظر گرفته و در مورد آن با دقت به بررسی بپردازد. این فرآیند را پشتیبانی و مدیریت می‌گویند.

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: