سخنرانان رویدادها

تینا کارکی

مدیر
شرکت ایگار

لاکی دوبرا

Director
شرکت فررا

عسل جنی

مدیر
گزینش شرکت

جان داو

مدیرعامل
شرکت Event

بلمیرو

مدیر
مسئول استخدام

پونا مون

مدیر
شرکت کرایون

جاستین دان

مدیر
طراح دکور شرکت

روبن شیلتز

مدیر
شرکت جی یو ام